اردبیل
جستجو:
 
علاقه به مقام و ثروت سبب رشد نفاق در قلب خواهد شد ، همان طور كه آب باران سبب رشد گیاهان می باشد. پیامبر اعظمEnglishEnglish
/ Divan News
/
/
/
دیدار و گفتگوی مدیرکل دیوان محاسبات با مدیرکل بازرسی استان
1399/04/11
به مناسبت هفته قوه قضاییه، مدیرکل، معاون امور اجرایی و تفریغ بودجه و جمعی از سرپرستان حسابرسی دیوان محاسبات استان اردبیل با مدیرکل بازرسی استان دیدار و گفتگو نمودند. در این جلسه، مدیرکل بازرسی استان ضمن ارائه گزارشی از عملکرد اداره کل بازرسی استان در سال گذشته، با توجه به کاهش تعداد پرونده های تخلفات دستگاه های اجرایی استان و ارتقای کیفیت آنها(از لحاظ منتج شدن به صدور آرای محاکم قضایی) از اعضای شورای دستگاه های نظارتی استان تقدیر و تشکر نمود. در ادامه جلسه، آقای اسحاقی مدیرکل دیوان محاسبات استان اردبیل ضمن تبریک هفته قوه قضاییه و با اشاره به نتایج مثبت حاصل از برگزاری کمیته تخلفات دستگاه های اجرایی، بر تعامل بیش از پیش شورای دستگاه های نظارتی تاکید نمود.
 
/ /
مشاهده نظرات ( 0
۱۳۹۹ جمعه ۲۸ شهريور
ورود به ایمیل اختصاصی
ورود اعضا
نظرسنجی
/
Copyright © 2010-2011 DMK. All rights reserved.
Design By Dorsa portal
/