اردبیل
جستجو:
 
علاقه به مقام و ثروت سبب رشد نفاق در قلب خواهد شد ، همان طور كه آب باران سبب رشد گیاهان می باشد. پیامبر اعظمEnglishEnglish
/ Divan News
/
/
/
در نتیجه حسابرسی های دیوان محاسبات استان اردبیل مبلغ 33/700/000/000 ریال به حساب خزانه معین استان واریز شد
1397/11/07
/ /
مشاهده نظرات ( 0
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۲ مهر
ورود به ایمیل اختصاصی
ورود اعضا
نظرسنجی
/
Copyright © 2010-2011 DMK. All rights reserved.
Design By Dorsa portal
/